Welkom bij Kooiker Automatisering
 
Kooiker Automatisering, opgericht in 1998, is een ICT- onderneming die in haar beginjaren zich in belangrijke mate richtte op de particuliere markt. Daarna is het accent verschoven richting bedrijven en instellingen met nadruk op specifieke kennis van hard- en software en een hoge servicegraad.

Uitgangspunt is steeds geweest om bij klanten een zo compleet
 mogelijk pakket van diensten aan te bieden waardoor zoveel mogelijk versnippering van activiteiten wordt voorkomen.
Om dit te realiseren, leveren en installeren wij niet alleen automatiseringproducten, maar verstrekken ook adviezen en verrichten service- en onderhoudswerkzaamheden.

Belangrijk voor klanten is dat zij vooraf goed geïnformeerd worden wat voor hun specifieke situatie het beste is om te investeren in automatisering. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de locatie, omvang en inhoud van activiteiten. Op basis hiervan adviseren wij klanten en schenken veel aandacht aan het onderhouden van hun totale automatisering.
 
 
 
   
Kooiker Automatisering | Spoelerstraat 48 | 7461 TW Rijssen | Tel: +31 (0)548 540755 | E-mail: info@kooikerautomatisering.nl
Algemene voorwaarden | Kooiker Automatisering ┬ę 1998 - 2015